top of page

Mikä UNTO on?

Uuden näytelmän toimisto UNTO on dramaturgisen erityisosaamisen yksikkö, jonka toimintaa vetää tällä hetkellä dramaturgityöpari Antti Hietala ja Elina Snicker. Elokuussa 2024 koordinoivana dramaturgina aloittaa Iira Halttunen.

 

UNTOn olemassaolon ja toiminnan perustan mahdollistavat sen kumppaniteatterit. Tällä hetkellä nämä teatterit ovat helsinkiläiset ryhmämuotoiset vos-teatterit Ryhmäteatteri, KOM-teatteri, Q-teatteri ja Viirus.

YHTEYSTIEDOT

Dramaturginen työ UNTOssa tarkoittaa työskentelyä suhteessa johonkin toiseen – tekstiin, esitykseen, taiteilijaan, ohjelmistosuunnitteluun, teatteriin. UNTOn dramaturgi on tälle toiselle kanssakulkija ja ajattelun tuki, joka auttaa merkitykselliseksi koetun sisällön näkyväksi tulemisessa ja kirkastamisessa. 

 

UNTO ottaa kumppaniteattereiltaan vastaan toimeksiantoja, jotka liittyvät teatterien tulevaan ohjelmistoon. Tällöin dramaturgi työskentelee esimerkiksi kirjailijan tukena lukemalla tekstiä ja keskustelemalla siitä, tai ohjaajan tukena esityksen läpimenoissa, antaen esikokijana palautetta näkemästään. Hän voi myös suunnitella ja vetää keskeneräiseen teokseen liittyviä työpajoja kuten tekstin ääneenlukuja tai tukea freelancer-tekijän ja teatterin vuorovaikutusta ja yhteydenpitoa.

UNTOn dramaturgi toimii tarvittaessa myös teatterin ohjelmistosuunnittelun tukena. Tämä tapahtuu esimerkiksi keskustellen ohjelmistosta vastaavan henkilökunnan kanssa tai peilaten heidän ajatteluaan. 

Yhteistyön kautta syntyy konkreettisia toimintamuotoja

Erilaiset UNTOn dramaturgien järjestämät tapaamiset ja foorumit freelancer-tekijöille ja kumppaniteatterien henkilökunnalle – esimerkiksi klubit, lukudraamatilaisuudet, työpajat – edesauttavat tekijöiden ja teatterien henkilökuntien kohtaamista ja lopulta myös teosten päätymistä ohjelmistoihin – ohjelmistosuunnittelua.

Olennaista UNTO-työssä on olla jatkuvasti kuulolla kumppaniteatterien dramaturgisen työn tarpeista ­– tarvitaanko produktioapua, koulutusta, peiliä ajattelulle, tutustumista freelancer-tekijöihin vai kenties jotakin, mille ei heti löydy sanoitusta. Näitä tarpeita tunnistetaan ja kartoitetaan pitkin matkaa yhdessä kumppaniteatterien kanssa ja mietitään parhaita välineitä ja keinoja niihin vastaamiseksi.

Mitä on dramaturginen työ UNTOssa?

UNTO nyt ja tulevaisuudessa

UNTOn toiminta käynnistyi vuoden 2022 alusta. Suunnittelu- ja kokeilujaksolla (2022–2023) kartoitettiin kumppaniteatterien dramaturgisen työn tarvetta, luotiin työvälineitä ja tapoja yhteistyölle sekä kokeiltiin työtä käytännössä. Lisäksi luotiin foorumeita freelancerien ja kumppaniteatterien kohtaamispinnaksi.

Parhaillaan on käynnissä toiminnan jatkokehitysvaihe, joka rakentuu suunnittelu- ja kokeilujakson synnyttämille havainnoille. Jatkamme aiempien vuosien tapaan käytännön työtä kumppaniteatterissa sekä freelancerien kanssa. Kumppaniteatterit ja OKM (EU) rahoittavat vuoden 2024 alusta käynnistynyttä kehityshanketta, jonka tavoitteena on luoda edellytykset pysyvälle – mahdollisesti valtakunnalliselle – toiminnalle syksystä 2025 eteenpäin. 

Kehittämisvaiheessa etsitään nykyisten kumppaniteatterien lisäksi mukaan uusia teattereita kokeiluluonteiseen yhteistyöhön. Näin tunnustelemme mahdollisuuksia laajentaa toimintaa valtakunnalliseksi. Yhteistyöstä kiinnostuneet teatterit – olkaa yhteydessä!

bottom of page